Smaller Default Larger

Nota prawna

 

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest GREENLUX  Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie. Serwis ten ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na stronie są dostępne nieodpłatnie. Greenlux zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych produktach, materiałach, wyposażeniu i specyfikacjach bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte w witrynie opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Mimo tego istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Informacje przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno bezpośrednich jak i domyślnych. GREENLUX nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. W żadnym wypadku Greenlux lub pracownicy Greenlux nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej Witrynie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Greenlux  nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych. Greenlux  nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności teleinformatycznej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. Greenlux nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę.

 

Osoby zamieszczające wypowiedzi oraz komentarze na niniejszej witrynie, rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

 

Greenlux zamieszczając na niniejszej witrynie linki do stron osób trzecich nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony oraz za ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika.

PRAWA AUTORSKIE
Zawartość Witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Greenlux, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronie internetowej Greenlux stanowią zarejestrowane znaki towarowe i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych

DANE OSOBOWE
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Greenlux  jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej Witryny, poczty elektronicznej oraz telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Wszelkie informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji elektronicznych nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia. Greenlux zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między Greenlux a użytkownikiem Witryny.

PRAWO WŁAŚCIWE
Korzystanie z Witryny podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Greenlux. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Witryny mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

PYTANIA
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zastrzeżeń prawnych, praw autorskich oraz ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej Witryny, prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.