Polityka prywatności

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Temat: Greenlux sp. z o.o.
Siedziba: Ul. Mieszka I 66, 66-400 Gorzów Wlkp
NIP: 9231677782
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO do przetwarzania danych osobowych jako administrator na poniższych warunkach.

W przypadku danych osobowych postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej i bezpośrednio obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z ustawą nr 110/2019 Dz.U., o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami , Ustawa nr 480/2004 Dz.U. oraz zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dane dotyczące niektórych usług społeczeństwa informacyjnego oraz zmiany niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. W kolejnych wierszach wyjaśnimy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz kto może być ich podmiotem przetwarzającym. Te informacje są ważne, więc mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na ich uważne przeczytanie.

Jakie dane przetwarzamy jako administratorzy?

Wypełnienie formularza

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Kiedy nie jest konieczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe możemy przetwarzać nawet bez Twojej zgody tylko w następujących celach:

 • Wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi lub produktu
 • Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających dla nas z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie w ramach prawnie uzasadnionego interesu (np. w celu marketingu bezpośredniego, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia).

W jakim celu i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane mogą być wykorzystywane w celach biznesowych i marketingowych, tj. w celu prowadzenia bazy danych użytkowników serwisu oraz oferowania towarów i usług, tak długo, jak długo istnieje podstawa prawna dla takiego sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i innych. Innymi słowy, zbieramy Twoje dane osobowe w celu korzystania z naszych usług i informowania Cię o nowościach. Przeczytaj więcej o celu, w jakim zarządzamy poszczególnymi danymi zgodnie z miejscem ich wypełnienia.

Wypełnienie formularza – Dane osobowe podane podczas wypełniania formularza zgody będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. w celu dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Ponadto możemy przetwarzać te dane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków ustawowych (w szczególności obowiązków rejestracyjnych, archiwizacji dokumentów podatkowych itp.) oraz w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.

Dane identyfikacyjne i adresowe możemy wykorzystywać zgodnie z tzw. prawnie uzasadnionym interesem do tworzenia statystyk wewnętrznych. Używamy anonimowych danych wyjściowych z tych statystyk w celu ulepszania naszych usług, w tym analizowania zachowań użytkowników i marketingu.

Dane osobowe pozyskane za pomocą plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (którą możesz wyrazić poprzez potwierdzenie w interfejsie internetowym po otrzymaniu powiadomienia o stosowaniu plików cookies i zapoznaniu się z niniejszą Polityką). Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pomocą plików cookies, nawet jeśli nadal korzystasz z interfejsu internetowego, nawet po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu tych danych osobowych. Wykorzystujemy dane osobowe pozyskane za pomocą plików cookies w celu wsparcia użytkowników, ulepszania naszych usług, w tym analizy zachowań użytkowników oraz marketingu.

Podanie wszystkich danych osobowych w ww. celach jest całkowicie dobrowolne, a wyrażenie zgody następuje poprzez aktywną interakcję (zaznaczenie pola zgody na ich przetwarzanie lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Możesz w każdej chwili odwołać przetwarzanie danych w tym celu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jaké další služby třetích stran využíváme?

Pro získávání zpětné vazby na naše služby nebo produkty a jejich další propagaci využíváme také následující služby třetích stran, které mohou sbírat osobní údaje a pracovat v rámci rozsahu zpracovatelské smlouvy nebo aktuálního dodatku o jejich zpracování.

SmartSupp

Abychom mohli zlepšovat procházení našich webových stránek pro návštěvníky, využíváme aplikaci třetí strany Smartsupp pro poskytování online chatu a podpory pro naše zákazníky. Používáním této služby webu může docházet k ukládání vašich osobních údajů třetí stranou stranou, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Užívání této služby a poskytování údajů je zcela dobrovolné. Více informací naleznete v podmínkách užívání.

Smartlook

Abychom mohli zlepšovat procházení našich webových stránek pro návštěvníky, využíváme aplikaci třetí strany Smartlook pro sledování procházení webových stránek. Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Pokud nechcete, aby služba sbírala údaje o Vašem procházení, můžete deaktivovat nahrávání pro svůj prohlížeč ZDE.  

Hotjar

Abychom mohli zlepšovat procházení našich webových stránek pro návštěvníky, využíváme aplikaci třetí strany Hotjar pro sledování procházení webových stránek. Používáním tohoto nástroje může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi a třetí stranou Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, Elia Zammit Street 3, St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Pokud nechcete, aby služba sbírala údaje o Vašem procházení, můžete deaktivovat nahrávání pro svůj prohlížeč ZDE.  

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Administratora w rozumieniu ZOOÚ, jednakże dane osobowe mogą być przetwarzane na rzecz Administratora także przez inne podmioty (takie jak podmioty przetwarzające lub administratorzy):

Wdrożenie:

 • Dostawca oprogramowania ANT studio s.r.o., ID: 29113229, z siedzibą Slovanská alej 2182/30, 326 00 Pilzno, zarejestrowana w sądzie rejestrowym w Pilznie, dział C, sygn. 25698.
 • Dostawca oprogramowania mravenci na online s.r.o., ID: 06094953, z siedzibą pod adresem Na Jíkalce 2906/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Pilzno, zarejestrowany w sądzie rejestrowym w Pilźnie, dział C, wpis 34582.
 •  

Alternatywnie możemy powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe lub innym osobom (na przykład przewoźnikom lub innym osobom uczestniczącym w realizacji umowy i naszych zobowiązań), ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Nie przekazujemy danych osobowych innym osobom. Uzyskane dane osobowe i inne są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jakie są moje prawa w związku z ochroną danych osobowych?

 • Poproś nas o informację, które Twoje dane osobowe przetwarzamy.
 • Żądaj od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Poproś nas o dostęp do tych danych i ich aktualizację lub poprawienie.
 • Poproś nas o usunięcie tych danych osobowych.
 • Poproś o przeniesienie danych.
 • Prawo do bycia informowanym o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w określonych przypadkach.

W każdej chwili możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub niewykonania obowiązków administratora wynikających z RODO do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Aktualizacja polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować Politykę prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu ich na tej stronie

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2022.

Ostatnia aktualizacja warunków miała miejsce 01.01.2022.

Wybierz pola do wyświetlenia. Pozostałe zostaną ukryte. Przeciągnij, aby zmienić kolejność.
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz, aby ukryć panel porównania
Porównaj